บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน งานโยธา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด


29 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004877
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย แอลแอนด์เค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*