บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด


279/97 หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1 ซอยเพชรเกษม 68 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

279/97 หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1 ซอยเพชรเกษม 68 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558004885
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิร์สท์ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*