บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแร่เบนโทไนต์(bentonite)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด


1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขที่ 2777 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขที่ 2777 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558004893
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*