บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด"

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและขายส่งขนมหมากฝรั่ง ลูกอม ขนมปังเวเฟอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด


71/2 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/2 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558004907
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*