บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นแกลเลอรี่ สถานที่จัดนิทรรศการ จัดงานแสดงศิลปะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด


17/10 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/10 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558004931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟาร์มานี กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*