บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด"

บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ฝึกอบรมทางธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด


184/231 อาคารฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

184/231 อาคารฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558004958
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิซสิเนส อิมโพรไวเซชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*