บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจซื้อขาย จำนอง เช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ แก่บุคคลหรือนิติบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


2/31 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/31 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558004991
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีพีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*