บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออกอาหารสดอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด


209 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

209 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อโรวาน่า โกลด์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*