บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด"

บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทำความความสะอาด ที่อยู่อาศัย นำเข้า และส่งออกอุปกรณ์ทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด


271/37 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

271/37 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558005024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีค คลีนนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*