บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด"

บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ และสถานที่พักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด


75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีเอสบี ไฟว์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*