บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบสร้างเครื่องจักรกลใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


88/42 หมู่ที่ 7 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/42 หมู่ที่ 7 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558005083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*