บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อาคารบ้านสิ่งปลูกสร้างและที่ดินมาเพื่อจัดสรรที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด


994 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

994 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558005113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*