บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด"

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาระบบซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด


801/70 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

801/70 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ซอฟต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*