บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด"

บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออก นำเข้า ขายปลีก-ส่ง เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด


5/19 ซอยสีลม 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/19 ซอยสีลม 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005130
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาฟรีน เจมส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*