บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด"

บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างปรึกษาภาษีและวางระบบภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด


1/12 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/12 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558005156
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฉลียวฉัตรทนายความและบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*