บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างรับเหมาทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด


29 อาคารแพรวมณีเพลส ห้องเลขที่ 103 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 อาคารแพรวมณีเพลส ห้องเลขที่ 103 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558005164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ มิราเคิล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*