บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเขียนและเป็นที่ปรึกษาในการเขียนโปรแกรมและซอฟแวร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 42 ห้อง 4201-4204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 42 ห้อง 4201-4204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558005253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลาวด์ แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*