บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด"

บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด


858 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด ตั้งอยู่ที่

858 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด

ได้แก่ 0105558005288
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพลอท ฟิช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*