บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 23,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย ผลิต ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผงโลหะ,แม่พิมฟ์ขึ้นรูปเรซิ่น,แม่พิมพ์ตัด,แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด


115 อาคารร่มโพธิ์แมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

115 อาคารร่มโพธิ์แมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558005351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*