บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด"

บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด


354 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

354 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม ซีวิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด

ได้แก่ 0105558005377
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม ซีวิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*