บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขายและตัวแทนนายหน้าซื้อขายรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด


370 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

370 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558005385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*