บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด"

บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการและพัฒนาด้านซอฟแวร์ เกมส์ และระบบสารสนเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด


55 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โทรเปี้ยน เกมส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*