บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายในปะเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด


191/4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

191/4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558005407
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบบี้กูรู (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*