บริษัท สไมเลอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไมเลอร์ จำกัด"

บริษัท สไมเลอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไมเลอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไมเลอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไมเลอร์ จำกัด


386/28 ถนนลาดพร้าว ซอย 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไมเลอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

386/28 ถนนลาดพร้าว ซอย 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท สไมเลอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไมเลอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไมเลอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไมเลอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*