บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าอากาศยาน ชิ้นส่วนอะไหล่อากาศยานเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


499/1 ซอยพหลโยธิน 54/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

499/1 ซอยพหลโยธิน 54/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558005458
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยไฟลท์เอวิเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*