บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป ตัวแทนจำหน่าย บริการติดตั้ง ซ่อมแซม สอบเทียบเครื่องมือห้องวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


31 ซอยลาดปลาเค้า 40 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 ซอยลาดปลาเค้า 40 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558005512
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอซายน์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*