บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ เครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด


1249/213 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 ห้องเลขที่ 213 เอ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/213 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 ห้องเลขที่ 213 เอ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005547
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออ ดิ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*