บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด"

บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีน้ำมัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด


135 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

135 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด

ได้แก่ 0105558005555
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินมาไพบูลย์ ปิโตรเลียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*