บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด"

บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าแว่นตา กรอบแว่นตา เลนส์ คอนเท็กซ์เลนส์ น้ำยาล้างตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด


19/1-2 อาคารวังเด็ก 2 ชั้น 8 ห้อง 8 AB ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/1-2 อาคารวังเด็ก 2 ชั้น 8 ห้อง 8 AB ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558005571
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*