บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด"

บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด


10 ซอยท่าข้าม 28 แยก 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอยท่าข้าม 28 แยก 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด

ได้แก่ 0105558005580
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพี ไลฟ์ เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*