บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด"

บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 15,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด


388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0105558005598
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เกท เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*