บริษัท ศิรนารี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิรนารี จำกัด"

บริษัท ศิรนารี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิรนารี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิรนารี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินธุรกิจขายยา และอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิรนารี จำกัด


709/52, 709/53 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิรนารี จำกัด ตั้งอยู่ที่

709/52, 709/53 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ศิรนารี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิรนารี จำกัด

ได้แก่ 0105558005610
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิรนารี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิรนารี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*