บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด


559/17 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง รัชดา 36 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/17 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง รัชดา 36 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558005644
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอฟโพรโซน (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*