บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดซื้อจัดหาจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


317 อาคารกมลสุโกศล ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ ยูนิตดี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ ยูนิตดี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558005652
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*