บริษัท ไซมิสทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซมิสทริค จำกัด"

บริษัท ไซมิสทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซมิสทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซมิสทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซมิสทริค จำกัด


888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซมิสทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ไซมิสทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซมิสทริค จำกัด

ได้แก่ 0105558005661
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซมิสทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซมิสทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*