บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด


63 แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

63 แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558005679
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*