บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด"

บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก-ส่ง เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด


919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 บูท เจบี3602 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 บูท เจบี3602 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558005687
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกชิ บราเธอร์ สปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*