บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก-ส่ง เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด


14-16 อาคารที.ดี. ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 101 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

14-16 อาคารที.ดี. ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 101 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558005695
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินดา สยาม เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*