บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด"

บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก และจำหน่ายข้าว พืชไร่ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด


26/145 ซอยเพชรเกษม 114 ม.เกษมทอง ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/145 ซอยเพชรเกษม 114 ม.เกษมทอง ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด

ได้แก่ 0105558005709
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน พลัส อะกรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*