บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องมือกล และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด


65/116-117 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/116-117 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558005717
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*