บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด"

บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตถ่านอัดแท่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด


13/204 หมู่บ้านชากรวิลล์ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/204 หมู่บ้านชากรวิลล์ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

ได้แก่ 0105558005725
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*