บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายในการติดตั้งประตูหน้าต่าง กรอบประตูหน้าต่างติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด


38/804 หมู่บ้านเค.ซี คลัสเตอร์ รามอินทรา 7 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/804 หมู่บ้านเค.ซี คลัสเตอร์ รามอินทรา 7 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005741
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศกาวิ อินทิเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*