บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด"

บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวางแผน ออกแบบ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจการส่งเสริมการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด


44/43 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/43 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท แลมบ์ด้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด

ได้แก่ 0105558005750
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แลมบ์ด้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*