บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด"

บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด


67 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

67 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด

ได้แก่ 0105558005776
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*