บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด


579/10 ชั้นที่ 3 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

579/10 ชั้นที่ 3 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558005784
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลดี้สกิน (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*