บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด"

บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด


4 ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 13 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 13 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558005814
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอส บัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*