บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด"

บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด


998/1 ห้องเลขที่ 201 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ที่

998/1 ห้องเลขที่ 201 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด

ได้แก่ 0105558005857
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหาศาล แอสเซท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*