บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด"

บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนขาย ขายอุปกรณ์ เครื่องจักร สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด


486/69 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4 ถนนเลียบฯฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด ตั้งอยู่ที่

486/69 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4 ถนนเลียบฯฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด

ได้แก่ 0105558005865
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนชั่นแนล วูด เพลเลท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*