บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด"

บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จำหน่ายน้ำดื่มเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด


1033/3 อาคารบี ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1033/3 อาคารบี ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558005962
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยดริ้งกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*