บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด"

บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุก่อสร้าง เศษวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด


90 ซอย01 กาญจนาภิเษก 11/1 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

90 ซอย01 กาญจนาภิเษก 11/1 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด

ได้แก่ 0105558005971
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ห้าช่างพัฒนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*